NU FII INABORDABIL

Posted by on iulie 5, 2009 
Filed under Personal and tagged

 

Cele mai s?lbatice animale tr?iesc în locurile cele mai populate.

A fi inaccesibil este gre?eala celor care nu î?i acord? încredere, a celor a c?ror onoare le schimb? manierele.
Nu po?i ob?ine sub nicio form? bun?voin?a oamenilor având un temperament r?u fa?? de ei.
Ce priveli?te s? vezi unul dintre acei mon?tri insociabili punând accentul pe a fi un impertinent mândru.
Servitorii lor, aceia care au ghinionul s? fie obliga?i s? le vorbeasc?, intr? ca ?i cum ar fi preg?ti?i pentru o lupt? cu un tigru : înarma?i cu r?bdare ?i cu team?.
Pentru a ob?ine aceast? pozi?ie înalt?, ace?ti oameni inabordabili mai mult ca sigur s-au vârât în gra?iile tuturor, dar odat? ajun?i aplic? legea compens?rii, iritându-i pe to?i.
Este o condi?ie a pozi?iei lor s? fie accesibili tuturor ?i totu?i din mândrie sau în ciud?, nu sunt pentru nimeni.
O modalitate civilizat? de a-i pedepsi pe ace?ti oameni este s? îi l?s?m singuri, deprivându-i de ?ansa cre?terii neoferindu-le oportunitatea inter-rela?ionarii.
Share and Enjoy:

CommentsLeave a Reply
(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X