SOARTA

Posted by on noiembrie 5, 2008 
Filed under Personal and tagged

 

Schilode?te-l ?i-l vei ob?ine pe Sir Walter Scott. Închide-l într-o închisoare ?i-l vei ob?ine pe John Bunyon. Îngroap?-l în n?me?ii unei avalan?e ?i-l vei ob?ine pe George Washington . Cre?te-l într-o s?r?cie crunt? ?i-l vei ob?ine pe Abraham Lincoln . Blesteam?-l cu paralizie înc? din copil?rie ?i va deveni Benjamin Franklin. Provoac?-i arsuri despre care medicii afirm? c? îl vor împiedica s? mai mearg? vreodat? ?i te vei trezi cu Glen Cunningham – care a stabilit recordul mondial pentru o mil? în 1934. Provoac?-i surzenie ?i vei ob?ine un Bethoven. De vei aranja în a?a fel încât s? se nasc? o persoan? de culoare într-un mediu ap?sat de discriminare rasial?, vei ob?ine un Booker T. Washington, o Marian Anderson, un george washington Carver…
 Nume?te-l copil cu probleme, un retardat, d?-i verdictul de „incapabil de a participa la procesul de educa?ie” ?i vei avea un Albert Einstein.

                                                           Ted Engstom
 
(REPUBLICARE)
VA ASTEPT SI PE      www.jamescrissilv.ro

Share and Enjoy:

CommentsLeave a Reply
(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X