CE ISI DORESC BARBATII

Posted by on octombrie 30, 2008 
Filed under Personal and tagged

  

CE VOR B?RBA?II?
 
Dificil de r?spuns la aceast? întrebare. E chiar mai greu, de?i poate p?rea surprinz?tor, s? conturezi ceea ce î?i doresc b?rba?ii comparativ cu ceea ce î?i doresc femeile. Este motivul pentru care am decis s? las pentru alt? dat? analiz? dorin?elor spuse sau nespuse a femeilor.

 

Ne ocup?m numai de b?rba?i.
 Din capul locului fac o precizare ?i anume c? nu vom vorbi despre excep?ii.
 Din punct de vedere profesional barba?ii se împart în famili?ti ?i carieri?ti.
 Din punct de vedere al manierelor barba?ii se împart în galan?i ?i b?d?rani.
 Unii b?rba?i î?i doresc mereu s? fie în centru aten?iei al?ii prefer? s? stea în umbr?.
 Din punct de vedere al rela?iilor cu sexul opus b?rba?ii se împart în dominatori, parteneri sau domina?i.
 Unii b?rba?i sunt interioriza?i sau plâng, al?ii dau cu pumnul în perete.
 Toate acestea sunt tipologii facil de observat sau generalit??i. Dar ce î?i doresc cu adev?rat b?rba?ii?
 În rela?ie cu planul profesional î?i doresc s? fie aprecia?i ?i recompensa?i în func?e de merite dar ?i un pic în plus.
 În ceea ce prive?te materialul î?i doresc tot ce este mai nou ?i la mod?, doar pentru a fi v?zu?i c? posed? acel lucru ?i nu neap?rat pentru c? le folose?te sau chiar ?i-au dorit acel lucru pentru ei. Dac? î?i doresc o anumit? ma?in? dar alta este la mod? ?i au posibilitatea de a decide, cei mai mul?i vor alege moda. Este la limita snobismului, dar barbatul a?a navigheaz?: la limita. De ce? Pentru c? î?i dore?te s? fie apreciat, s? i se spun? c? este cel mai bun. Atât de mare este dorin?a b?rbatului pentru apreciere, în absolut orice domeniu sau latur? sentimental?, încât este dispus ?i chiar accept? lingu?eala. Accept? ?i s? ?tie c? persoana care le face acea apreciere minte într-o oarecare m?sur?, dar s? o fac? din dr?g?l??enie.
 În ceea ce prive?te eterna rela?ie cu jum?tatea sa lucrurile se complic?. B?rba?ii sunt dependen?i.
 În acest plan î?i doresc cel mai intens s? fie:
 Ř     L?uda?i,
 Ř     Aprecia?i,
 Ř     Respecta?i,
 Ř     Gâdila?i în orgoliu,
 Ř     Ridica?i în slavi,
 Ř     Considera?i unici ?i cei mai buni.
 B?rba?ii vor s? ?tie c? ei de?in controlul sau telecomanda de la tot inclusiv a femeii, dac? a?a ceva ar exista. Ei vor s? aib? drept de autor asupra lucrurilor ?i familiei.
 B?rba?ii î?i doresc s? nu fie contrazi?i ?i nici s? nu li se fac? observa?ii. Formularea „?i-am zis eu….” nu va face decât s? îi înt?râte. B?rba?ii sunt înc?p??âna?i dar le place s? li se sublinieze aceast? tr?s?tur? ca fiind ceva pozitiv ?i natural ?i nicidecum c? ar fi rude cu m?garul.
 B?rba?ii î?i doresc ca femeia s? r?spund? prezent în orice moment ?i la orice preten?ie. Dealtfel ei sunt singurii care au dreptul de a emite preten?ii.
 B?rba?ii vor ca jum?tatea lor s? fie cea mai bun? actri??. S? joace rolul de mama, so?ie, amant?,……, dar s? fie sincer?. S? nu joace un rol.
 B?rba?ii ur?sc mima, de?i le place t?cerea. Nu vor ca femeia lor s? mimeze nimic, mai ales in dormitor, ci din contr? s? le aduc? omagii chiar dac? se simte pu?in? nesinceritate. În acest caz este permis?.
 B?rba?ii vor ca jum?tatea lor s? cread? c? sunt dependen?i de meciuri, de televizor, de prieteni, de amicii de pahar, pentru a avea momentele lor de intimitate. Sunt copii la propriu. Vai de cel sau cea care le ia jucaria f?r? s? fi cerut voie mai înt?i. Ce fac b?rba?ii în intimitate. Se r?sfa??. Încearc? s? î?i acorde aprecierile pe care nu le-au primit de la femeie.
 B?rba?ii nu au for?a necesar? s? fac? lucrurile care nu le plac, (s? schimbe scutece) ?i au nevoie s? fie împin?i permanent de la spate dar sub imperiul formul?rii: „nu vreau s? te for?ez cu nimic, a? fi vrut s? pot s? o fac eu sau s? apelez la cineva specializat, dar numai tu po?i. Cum pui tu mâna se vede. Numai tu ?tii exact ce trebuie facut ?i cum trebuie f?cut”
 Tehnic? de docilizare a b?rbatului dac? e executat? de femeie: „î?i dau ce vrei dac? faci…..”
 Z?h?relul.
 B?rba?ii î?i doresc s? creeze. De regul? reu?esc acest lucru numai în intimitate, deci l?sati-le intimitatea dar spune?i-le c? face?i acest lucru pentru ei, pentru c? îi în?elege?i, pentru c? îi iubi?i, mai ales pentru c? merit?, dar poate pot s? fac? ?i cutare ?i cutare lucru pentru dumneavoastr?.
 Lua?i b?rba?ii a?a cum lua?i un copil mic. Nu-i spuneti-?i direct în fa??: „Pu?i. Spal?-te”. Nu va aprecia aceast? sinceritate. Dar pute?i s? îi spune?i: „a? vrea s? te v?d în baie dezbracat. S? vad cum curge apa pe trupul t?u, dar a? vrea ?i s? stam împreun? la televizor. Du-te tu ?i relaxeaz?-te sub du? cât eu preg?tesc masa, s? putem sta împreun? dup? aceea”. Minuni ve?i face. Se cheam? doar c? sunte?i vulpi?e. La ce v-ar folosi s? v? lua?i de burta lui?
 Emanciparea. O da. Sunt din ce în ce mai mul?i b?rba?i care pun accentul pe a se îngriji. Unghii, par, trup. Saloane de înfrumuse?are. A devenit normal s? vedem din ce în ce mai mul?i b?rba?i frecventând astfel de stabilimente.
 Dar în esent?, oricum ar ar?ta barbatul ?i oriunde ar lucra sau ce pozi?ie ar ocupa în societate, el î?i dore?te s? fie ocrotit dar s? i se creeze permanent impresia c? el este cel care ocrote?te.
 Chiar dac? nu în?elege termenul b?rbatul î?i dore?te s? fie considerat b?rbat. A?a c? e mai u?or pentru femeie s? îi explice c? dac? face cutare ?i cutare lucru este b?rbat. Aia înseamn? s? fii barb?t.
 B?rba?ii î?i doresc s? fie r?sf??a?i ?i s? fie ?inu?i în bra?e. S? fie mu?ca?i tandru din când în când de câte o urechiu??.  
B?rba?ii î?i doresc s? se lase condu?i, dar s? p?streze aparen?ele.
 B?rba?ii î?i doresc s? fie iubi?i.
 
(republicare)
VA ASTEPT SI PE  www.jamescrissilv.ro
Share and Enjoy:

CommentsLeave a Reply
(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X