GAFE CORPORALE partea 1

Posted by on august 27, 2008 
Filed under Personal and tagged

Antropologul Gregory Bateson sus?ine c?, în mod firesc, nu avem încredere în cei care traduc posturile ?i gesturile noastre în cuvinte. ?inuta ?i gesturile sunt pline de în?elesuri, dar numai ca modele, nu ca simboluri explicite. Un zâmbet de exemplu, nu poate fi redus la un cuvânt precum: amuzat, fericit, încrezut, vesel, amabil, politicos, pl?cut. Un zâmbet poate însemna oricare dintre aceste lucruri, toate aceste lucruri sau niciunul dintre ele.
 
 Oamenii interpreteaz? adesea gre?it limbajul trupului . Îngrijorarea e confundat? cu pref?c?toria, medita?ia e luat? drept dezaprobare . Nu pute?i „citi” pe cineva ca pe o carte. C?uta?i modele, tipare ?i considera?i rezultatul o ipotez? mai degrab? decât o certitudine.
 
 Oamenii comunic? în permanen??, f?r? s?-?i dea seama. Când sunte?i în prezen?a altor oameni, transmite?i mesaje prin intermediul limbajului trupului. V? pute?i opri din vorbit, dar nu ve?i înceta s? comunica?i.
 
 Apropo de neîn?elegeri, b?rba?ii sunt mult mai înclina?i s? vad? în atitudinea prietenoas? a femeilor o inten?ie sexual?, chiar atunci când femeile nu au aceast? inten?ie. F?r? îndoial?, între b?rba?i ?i femei exist? comunicare; numai c? e defectuoas?.
 
 Cel mai adev?rat ?i mai credibil limbaj al trupului este cel spontan. Pozele sau expresiile faciale artificiale, ca, de exemplu, zâmbetele afi?ate în atâtea fotografii, par false. Acesta este un paradox. Vre?i s? p?re?i vesel, trist sau sincer, dar nu pute?i pl?nui s? fi?i spontan. A?adar relaxa?i-v?, uita?i de trupul dumneavoastr? ?i ar?ta?i-v? adev?ratele sentimente. Eforturile prea mari de a transmite un anumit limbaj al trupului sunt contraproductive.
 
 Comportamentele jenante, precum atingerile propriului corp, numite adaptori, apar de obicei în afara sferei noastre de con?tien??. Oamenii nu-?i amintesc dac? s-au sc?rpinat într-o zon? delicat? a corpului sau dac? s-au scobit în nas. De exemplu. Dar probabil c? în subcon?tient ne d?m seama de adaptori, fiindc? îi folosim mai mult în particular decât în public.
 
 Industria publicitar? exploateaz? efectul de aur? în fiecare zi, deoarece oamenii r?spund automat favorabil oamenilor cu o pozi?ie social? înalt?, înzestra?i fizic sau care arat? bine. Înv??a?i singur s? interpreta?i mesajele transmise de media. Observa?i schemele nonverbale care exploateaz? tendin?a noastr? natural? de a avea anumite predilec?ii datorit? efectului de aur?.
 
 A privi pe cineva fix, cu o fa?a impasibil?, f?r? expresie poate fi o combina?ie mortal?. Contactul vizual trebuie s? fie înso?it de expresii pozitive ale fe?ei. Privirile fixe, împreun? cu o fa?a inexpresiv?, de juc?tor de poker sunt semnale de amenin?are ?i pot provoca un conflict, mai ales dac? v? holba?i la un str?in sau la un rival.
 
 Dac? locui?i într-o metropol?, nu fi?i surprin?i dac?, atunci când vizita?i un ora? mic, persoane str?ine v? zâmbesc pe strad?. Sunt doar amabili ?i probabil nu o s? încerce s? v? fraiereasc? sau s? v? vând? droguri. Iar, dumneavoastr?, cei din ora?ele mici, ave?i grij? cu zâmbetele adresate str?inilor într-un ora? mare – pot provoca o interac?iune nedorit?.  
 
Stângerea de mân? creeaz? impresii durabile. Iat? principalele trei moduri de a strânge mâna cuiva dac? vre?i s?-i face?i o impresie proast?:
 ˇ        Nestrângerea mâinii: comunic? lips? de respect ?i de maniere.
 ˇ        Strângerea „mân?-moart?”: comunic? sl?biciune, indiferen??.
 ˇ        Strângerea „sfarm?-oase”: comunic? nesiguran??, sau grosolonie.
 
 Atingerea creaz? o minunat? leg?tur? între oameni, dar aten?ie! Ceea ce pentru dumneavoastr? este o joac?, pentru partener poate s? fie un chin. Ceea ce dumneavoastr? considera?i tachinare, un coleg sau o coleg? poate considera h?r?uire. Ceea ce vi se pare un gest prietenos, unui prieten i se poate p?rea jenant. Nici o alt? form? de limbaj al trupului nu necesit? mai mult? discre?ie ?i aten?ie la ceilal?i decât atingerea.
 
 Dac? ideogramele sunt planificate prea mult, ele par false ?i teatrale. Nu este u?or s? pl?nui?i s? fi?i spontan! Mul?i oratori buni î?i las? mâinile s? se mi?te liber ?i gesturile s? curg?.  
 
Gesturile pot fi interpretate gre?it dintr-o cultur? în alta. Cu ani în urm?, la o întâlnire de vârf cu pre?edintele Johnson, primul ministru rus Nikita Hru?ciov a ridicat mâinile împreunate deasupra capului, mi?cându-le în sus ?i în jos. Presa american? a fost revoltat?, pentru c?, în Statele Unite, aceasta este un gest de triumf folosit de înving?tori în boxul profesionist. Ce voia s? spun? Hru?ciov? Solidaritate ?i cooperare interna?ional?. Au! 
                                                   

                                      Dr. Peter A. Andersen  

Share and Enjoy:

CommentsLeave a Reply
(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X