COMPETENTA – INCOMPETENTA

Posted by on august 18, 2008 
Filed under Personal and tagged

Ț mintea modular? poate fi fundamentul atât al disonan?ei cognitive, cât ?i al reducerii disonan?ei. 
 Ț 90% dintre oameni sunt dreptaci.  
 Ț una dintre cele mai uimitoare calit??i ale corpului uman este capacitatea sa deosebit? de a func?iona pe pilot automat .
 Ecua?ia Langer: – Ellen Langer – a descoperit c? aten?ia redus? în executarea anumitor activit??i, numit? automatism, este adesea un avantaj sau chiar este esen?ial? în anumite activit??i umane. Dac? o activitate, un comportament sau o form? de comunicare v? este familiar?, e mai bine dac? nu v? gândi?i la ea.
 ·        Mai multe studii despre comunicare arat? c? nu ne putem aminti decât 10% dintr-o conversa?ie dup? 5 minunte ?i ne amintim chiar mai pu?in din limbajul trupului . Nu ?tim s? spunem exact nicim?car cu cine am stat de vorb?.

 

 Incompenten?a incon?tient? 

Competen?a con?tient? 

 Incompeten?a con?tient? 

Competen?a incon?tient?  

Supercompeten?a incon?tient? 
·        Supercompetenta incon?tient? adaug? euforie, entuziasm, încredere, exaltare ?i energie unei realiz?ri deja copetente.

 

Ț peste tot în lume, oratorii excep?ionali, experimenta?i declar? c? nu sunt con?tien?i de ei în?i?i când vorbesc. Ca s? comunica?i competent trebuie s? ie?i?i din propria piele. Dar iat? paradoxul: dac? încerca?i s? nu v? mai concentra?i pe propria piele, v? gândi?i ?i mai mult la dumneavoastr? în?iv?. În schimb, ar trebui s? v? concentra?i asupra fiec?rei persoane din public ?i asupra con?inutului discursului. Astfel, v? pute?i spori competen?a.
Ț al ?aselea sim?: incredibila dvs intui?ie. – cunoastere sincretic? sau competen?? de comunicare spontan?. 
 Ț când interpreta?i limbajul trupului, intra?i pe frecven?a sentimentelor, mai degrab? decât a logicii. 
 Ț limbajul rela?iilor este limbajul trupului. 
 Ț limbajul trupului este prezentarea multimedia a naturii.  
 Ț ochii ferestrele sufletului. Prin ochi transmite?i ?i limbajul trupului. Dilatarea sau contrac?ia pupilelor v? fac mai atr?g?tor sau dimpotriv?. Umezeala ochilor indic? starea de spirit.  
 Ț contactul vizual ?i privirea sunt esen?iale în comunicare. A privi pe cineva înseeamn? a v? uita la fa?a ?i la corpul acelei persoane. Privirea devine insistent? atunci când este men?inut? o perioad? lung? de timp ?i deranjeaz?. Contactul vizual este privirea reciproc? în ochi. Contactul vizual este o invita?ie la comunicare. Contactul vizual este esen?ial atunci când asculta?i. 
 Ț dac? dori?i o leg?tur? putenic? cu interlocutorul, uita?i-v? fix în ochii s?i, mai atent decât de obicei. Ve?i recep?iona semnale pe care nu le-a?i mai v?zut niciodat?, iar contactul va fi semnificativ. 
 Ț dilatarea pupilelor – semn al bunei dispozi?ii.
 Pupilele pot s? v? tr?deze când interac?iona?i cu alte persoane. Cercet?rile arat? c? pupilele se m?resc când sunte?i atras de cineva ?i se contract? când cineva nu v? place. Mai r?u ceilal?i detecteaz? incon?tient aceste semnale s? v? consider? prietenos ?i atr?g?tor când pupilele sunt dilatate, ?i rece ?i neatr?g?tor când ele sunt contractate.  
Oamenii î?i formeaz? astfel impresii unii despre ceilal?i f?r? s? ?tie cum sau de ce ?i-au format aceste impresii. 
 Ț ochii organizatori
 Una dintre cele mai importante func?ii ale contactului vizual este de a controla ?i de a organiza interac?iunea între oameni.
 Când vorbi?i unui grup privi?i în ochi fiecare persoan? din sala. Începe?i cu cei zâmbitori ?i continua?i cu cei refractari.  
A privi în dep?rtare la sfâr?itul unei fraze v? ajut? s? r?mâne?i la cuvânt.
 Îi pute?i împiedica pe ceilal?i s? v? întrerup? folosind acest artificiu simplu. Când face?i o scurt? pauz? la sfâr?itul unei fraze, feri?i-v? privirea. Celorlal?i le va fi greu s? intre în vorb?. Pe de alt? parte, dac? dori?i s? invita?i pe cineva s? vorbeasc?, face?i pauz? la sfâr?itul frazei ?i uita?i-v? direct la acea persoan?. Probabil c? el sau ea va în?elege mesajul discret ?i se va sim?i obligat/? s? vorbeasc?. 
 Ț privirea ferm? – expresia autorit??ii.
 Contactul vizual este unul din principalele secrete ale competen?ei oratorice. Întâi de toate contactul vizual comunic? încredere ?i mai ales atunci când este înso?it? de un zâmbet, privirea direct? în ochii celor care v? ascult? v? face s? radia?i for?? ?i siguran??. 
 Ț mi?c?rile ochilor spre dreapta indic? activitate în emisfera stâng? ?i sunt de obicei asociate cu vorbirea, calculele matematice ?i gândirea logic?. De cealalt? parte, mi?c?rile spre stânga ale ochilor sunt asociate cu comunicarea vizual?, spa?ial? ?i nonverbal?.

 
Dr. Peter A. Andersen

 

 
Share and Enjoy:

CommentsLeave a Reply
(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X