CREIERUL

Posted by on august 15, 2008 
Filed under Personal and tagged

cortexul cerebral este des?vâr?irea suprem? a arhitecturii neurale umane.
 ˇ        2 creiere: emisfera cerebral? dreapt? ?i stâng?. 
ˇ        Creierul este format din dou? emisfere distincte conectate numai prin corpus colossum. Emisferele sunt în mare m?sur? r?spunz?toare de comunicare. Emisfera dreapt? controleaz? limbajul trupului . 
ˇ        Corpus colossum este un m?nunchi de nervi care leag? între ele emisfera dreapt? ?i pe cea stâng? ale creierului. Acesta este un lucru bun: f?r? acest contact nu am putea asocia un nume cu un chip, nu am putea eticheta o expresie emo?ional? sau vorbi despre limbajul trupului. El asigur? coeren?? vorbirii ?i limbajului trupului. Aceasta nu însemn? c? fiecare dintre ele ?tie tot ce se întâmpl? în cel?lalt, dar ele sunt în contact ?i sunt capabile s? transmit? informa?ie unul altuia. 
ˇ        Toat? partea dreapt? a corpului, inclusiv urechea dreapt? este conectat? la emisfera stâng?. Asem?n?tor, toat? partea stâng? a corpului este legat? de emisfera dreapt?. 
ˇ        Ochii: câmpul vizual stâng al fiec?rui ochi este conectat la emisfera dreapt? iar câmpul vizual drept al fiec?ruia este conectat cu emisfera stâng?. În principiu, dac? v? uita?i înainte, ceea ce vede?i la sânga va ajunge la emisfera dreapt? ?i ceea ce vede?i la dreapta va ajunge la emisfera stâng?. 
ˇ        Limbajul articulat este prelucrat în emisfera stâng? ?i limbajul trupului este prelucrat în emisfera dreapt?. 
ˇ        Emisfera stâng?: când cineva sufera un traumatism sever al acestei emisfere, numit afazie , pierde toate func?iile vorbirii. 
o       Poate un cunoscut a avut un accident grav ?i dori?i s? interac?iona?i cu el. Dac? e paralizat pe partea stâng?, emisfera dreapt? este afectat?. Vorbi?i cu aceast? persoan?, sau scrie?i-i bile?el, dar s? nu v? a?tepta?i s? în?eleag? limbajul trupului, inclusiv s? v? recunoasc? chipul. Dac? este paralizat pe partea dreapt? a corpuli, vorbirea este afectat?, deci ?i emisfera stâng?. Încerca?i s? cânta?i ceea ce vre?i s? îi transmite?i ?i folosi?i din plin expresii faciale ?i atingeri. 
ˇ        Emisfera dreapt? este t?râmul limbajului trupului, localizeaz? trupul dvs în spa?iu ?i v? ajutî? s? face?i diferen?a între sus-jos ?i stânga-dreapta. Emisfera dreapt? recunoa?te tiparele, arta, formele ?i spa?iul. 
ˇ        Femeile au un corpus colossum mai mare decât b?rba?ii 
                                                    

Dr. Peter A. Andersen

 

Share and Enjoy:

CommentsLeave a Reply
(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X