CATEGORIILE DE OAMENI

Posted by on iunie 30, 2008 
Filed under Personal and tagged

Oamenii se împart în cinci categorii în func?ie de reac?ia lor la schimbare:
 
 1.    INOVATORII: 2 % – sunt vis?tori.
 Ei sunt cei care creaz? ideile noi ?i în general nu sunt recunoscu?i ca lideri sau realizatori de strategii.
 2.    PRIMII ADEP?I: 10% – sunt cei care recunosc o idee bun? atunci când o v?d.
 Opiniile lor sunt respectate în cadrul organiza?iei. De?i ideea nu este crea?ia lor, ei vor încerca s?-i conving? pe ceilal?i s? o accepte.
 3.    ADEP?II DE MIJLOC: 60% – formeaz? majoritatea.
 Ei vor reac?iona la opiniile celorlal?i. În general ei dovedesc bun sim? atunci când analizeaz? o idee nou?, dar sunt înclina?i s? men?in? status-quo-ul. Pot fi influen?a?i de personalit??ile puternice din organiza?ie.
 4. ULTIMII ADEP?I: 20% – sunt ultimul grup care îmbr??i?eaz? o idee.
 Adesea ei î?i manifest? prin vorbe dezaprobarea fa?? de schimb?rile propuse ?i s-ar putea s? nu recunoasc? niciodat? c? le-au acceptat. În general ei vor accepta schimbarea dac? majoritatea o sprijin?.
 5.    ÎNTÂRZIA?II: 8% – sunt întotdeauna împotriva schimb?rii.
 Ace?tia sunt devota?i imobilismului ?i trecutului.adeseori ei sunt cei care formeaz? frac?iuni în cadrul organiza?iei.

                                            John Maxwell

Share and Enjoy:

CommentsLeave a Reply
(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X