NU REGRET NIMIC

Posted by on martie 31, 2008 
Filed under Personal and tagged ,

Am visat multe vise care nu s-au adeverit,
Le-am v?zut apunând la orizont,
Dar mi-am realizat multe dintre vise, slav? Domnului,
Încât s? continui s? visez.
 
M-am rugat de multe ori ?i nu am primit r?spuns,
Am a?teptat mult ?i bine,
Dar destul de multe rug?ciuni au avut r?spuns
Încât s? continui s? m? rog.
 
Am avut încredere în mul?i prieteni care m-au tr?dat
?i m-au l?sat s? plâng singur,
Dar am avut destui prieteni care mi-au r?mas aproape
Încât s? continui s? am încredere.
 
Am s?dit multe semin?e care s-au pierdut pe drum
?i p?s?rile s-au hr?nit cu ele,
Dar am avut destule r?mase în mân?
Încât s? continui s? sem?n.
 
Am secat cana cu dezn?dejdi ?i durere,
Am tr?it multe zile f?r? cântece,
Dar am b?ut destul nectar de la trandafirul vie?ii
Încât s? vreau s? continui s? tr?iesc.
 
                                                    Howard Goodman
Share and Enjoy:

CommentsLeave a Reply
(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X