succesul

Posted by on noiembrie 30, 2007 
Filed under Personal and tagged

V? a?tept la noua adres?: http://www.jamescrissilv.ro
 
SUCCES  

 

Succesul vine doar dac? este c?utat, dorit ?i pl?tit în avans. Nu este un dar a?a cum este via?a ci este decizia transpus? în fapt?.
 Una este s? gânde?ti succesul ?i alta este s?-l ob?ii. Re?ine c? succesul este limitat pentru c? se na?te dintr-o medie de zece e?ecuri. Trebuie s? te love?ti de zece ori de ratare , ca s? te loveasc? odat? reu?ita! Succesul este limitat de num?rul de oameni pentru c? doar zece la sut? dintre ei pot afirma c? l-au cunoscut.
 Succesul nu este acela?i pentru to?i. Oamenii sunt diferi?i ?i este normal ca ?i percep?ia fiec?ruia referitoare la succes s? fie diferit?.
 
Unii dintre noi au o asemenea reprezentare interioar? a conceptului de succes încât nu îl vor atinge niciodat? pur ?i simplu pentru c? nu îl vor recunoa?te. Sunt acel gen de oameni care, presupunând prin absurd c? succesul se va a?eza în calea lor asemeni unui pom plin de fructe care abia a?teapt? s? fie culese, îl vor ocoli de fric? s? nu care cumva tocmai atunci s? înceap? din senin s? fulgere ?i ei s? fie tr?zni?i. Sunt acel gen de oameni care sunt convin?i ?i vor încerca în permanen?? s?-i conving? ?i pe al?ii, c? succesul este predestinat altora, care s-au n?scut pentru asta! Sunt atât de ancora?i în falsa realitate încât chiar î?i închipuie c? în acest? privin?? sunt de?in?torii adev?rului absolut.
 
O alt? categorie de oameni sunt frustra?ii. Sunt aceia care sunt atât de speria?i de via?? încât nu au curajul nici m?car s? ridice privirea s? vad? pe unde merg. Pentru ei a se gândi încotro li se îndreapt? pa?ii deja este prea mult pentru o via?? atât descurt?. Sunt asemeni cârti?elor. Miopi, aproape orbi dar cu nasul c?utând mâncarea zilnic?, – singurul lor scop existen?ial de altfel. Se reproduc din iner?ie ?i tr?iesc a?a cum consider? c? ar fi normal s? tr?ie?ti, – în mul?ime, neindividualizat respectând su sfin?enie t?i?ul sabiei, ca s? nu-?i piard? capul ?i ferindu-se s? stea ca un copac singur în câmp s? nu-l rup? furtuna.
 
Alt? categorie de oameni sunt aceia care ar vrea s? aib? succes ?i chiar încearc? s? fac? ceva în acest sens, dar orice ar face le iese tocmai pe dos. Ace?tia sunt defapt negativii eului. ?i-au creat de-a lungul anilor imagini atât de false despre realitate, considerând orice lucru mult mai greu decât este, încât au ajuns asemeni unei b?rci doar cu catarg, f?r? pânze, f?r? vâsle. Se folosesc de mâini pentru a vâsli, dar barca fiind mult prea lat?, sunt nevoi?i s? dea doar dintr-o singur? mâna. Când soarele apune ei sunt tot acolo. Vor sfâr?i f?r? ap? ?i mâncare dar bronza?i.
 
Mai e o singur? categorie ?i le vom spune Pu?inii! Num?rul lor este atât de mic, încâ abia dac? se observ? cum se strecoar? printre ceilal?i.
 Pu?inii sunt oameni care vor, ?tiu ce vor, ?tiu c? vor, ?tiu de ce vor ?i cum vor dar mai ales sunt cei care nu renun??.
 Pu?inii sunt oamenii care se preg?tesc, citesc, observ?, dar mai ales sunt oameni care merg în proprii lor pantofi, cu proprile picioare, uitându-se pe unde merg, de?i ochii le fug când în stânga când în dreapta, visând direc?ia de mers, dar mai ales ?tiind ce vor g?si. Pentru ei finalul este deja cunoscut pur ?i simplu pentru c? se a?teapt? s?-l ob?in?.
 Ei sunt singurii care î?i ?in ochii deschi?i bucurându-se de toate frumuse?ile lumii, minun??ii create de cei pu?ini de dinaintea lor, a?a cum ?i ei creaz? pentru pu?inii care vor urma.
 Pu?inii sunt creatori ?i constructori de poduri ?i de stele. Ei sunt con?tien?i de rolul lor ?i ?i-l urm?resc cu ferocitate. Nu fac niciodat? pasul înapoi.
 În opinia lor succesul este posibilitatea perfect realizabil? de a dispune de timpul t?u, de banii t?i, de munca ta, de gândurile tale, de sufletul t?u ?i de via?a ta a?a cum vrei tu.
 

S? fii un om de succes înseamn? s? fii independent ?i suveran peste via?a ta, înseamn? s? te bucuri de autonomie ?i s? ai propria ta structur? financiar?.  

 

Unii au ales ce n-au putut! Al?ii au ales ce n-au vrut! Iar al?ii au ales exact contrariul!

 

Toat? lumea are formule pentru succes, dar nu toat? lumea în?elege succesul ?i mai mult cei care reu?esc totu?i s?-l în?eleag? nu îl definesc la fel.

 

Adev?rul universal valabil este c? succesul exist? în fiecare om în parte. Propriul lui poten?ial succes a?teapt? doar s? fie definit pentru a se autoelibera.

 

Apare astfel prima paradigm?: „crede în tine ca s? po?i crede în succesul t?u sau nu crede ?i îl vei face pe altul de succes.”

 

Nu înseamn? îns? c? lucrurile sunt atât de simple. Doar credin?a stimulat? motiva?ional nu te poate conduce la succes, dar te poate conduce la un „EU” mai bun, la un „EU” orientat spre ?i preg?tit de performan??.

 

Nu spun acum c? ai nevoie de ac?iune. A?a este. Dar au spus-o deja mul?i al?ii. Î?i spun doar c? nu numai ace?ti trei parteneri ai t?i: motiva?ia, credin?a ?i ac?iunea te vor conduce la succes. Vei ajunge cu siguran?? undeva dar mai ai nevoie de înc? doi parteneri ?i anume perseveren?a ?i o pic?tur? de suflet.

 

Tributul succesului este pic?tura de suflet. Iat? de ce, primul partener ?i prima ta form? de plat? este chiar o pic?tur? din sufletul t?u.

 

Nu vorbim aici de formule magice care scot iepurele din joben (acestea sunt forme ale iluziei) ci vorbim de formule reale care î?i pot scoate via?? la lumin? din întunericul propriei c?ciuli.

 

Succesul are câteva caracteristici:
 Ř     Cere plata în avans, f?r? rate ?i f?r? valoare rezidual?.
 Ř     Este voluntar.
 Ř     Este independent.
 Ř     Este uman.
 Ř     Este moral.
 Ř     Îi place s? fie gâdilat.
 Ř     Are cea mai mare putere de transformare a celui ce-l pl?te?te.
 Ř     Nu st? dac? nu mai e dorit.
 Ř     Se hr?ne?te cu empatie.
 Ř     Se ?lefuie?te prin auto-dezvoltare.
 Ř     Nu are r?bdare.
 Ř     Nu manifest? indulgen??.
 Ř     Nu este în?eleg?tor.
 Ř     Îi place s? fie strâns în h??uri dar nu biciuit.
 Ř     Fuge de oamenii slabi sau snobi.

Sunt oameni care nu în?eleg un lucru fundamental ?i anume c? succesul nu este un tablou reprezentând natur? moart?. El este viu: respir?, gânde?te, miroase. Î?i d? seama de la o po?t? dac? e?ti cel pe care îl caut? sau nu, doar sim?ind mirosul la?it??ii, al fricii sau al puterii.

Po?i s?-?i dore?ti cu toat? t?ria s? ai succes, dac? nu ai curaj s?-l strângi în bra?e ?i s?-l ?ii lipit de sufletul t?u, îl vei pierde. E ca ?i cum ai privi prin vitrina unui magazin cadourile de cr?ciun, dar nu ai curaj s? deschizi u?a.
 
Dac? confunzi via?a cu un miraj ?i nu ai curaj s? te ciupi ?i s? vezi dac? e?ti treaz sau nu, vei confunda succesul cu somnul. Iar somnolen?a la volan, indiferent c? e vorba de volanul propriei vie?i este periculoas?. Opre?te-te, bea o cafea sau culc?-te. Spal?-te cu ap? rece ?i uit?-te în oglind? ?i vei vedea ce n-ai v?zut. Pe tine. Dac? ai putea oferi succesul ca pe un dar, l-ai oferi celui din oglind??
 
Un om preocupat de insucces ar întreba acum de care oglind? este vorba: vene?ian? sau nu, care deformeaz? sau nu, etc.
 
Po?i afla ce fel de om e?ti dac? uitându-te într-o oglind? te preocup? rama ?i nu reflexia.
 
Po?i s? te ui?i în cea mai scump? oglind? din lume, nu vei deveni un om de succes ci vei fi tot tu cel care erai. Poate doar vei g?si în tine admira?ia pentru oglind?, dar f?r? succes nu-?i vei permite niciodat? oglinda.
 
Dac? vrei s?-?i g?se?ti succesul, caut?-te în interior ?i nu în oglind?.
 
Succesul are toate etapele vie?ii dar nu e obligatoriu s? le parcurg? pe toate, depinzând în mare m?sur? de starea evolu?ie mental? în care te afli.
 

Peste 99% din succes depinde de aspectele morale, spirituale ?i nu de cele fizice, dar un procent poate însemna totu?i foarte mult în func?ie ?i de cât îl auto estimezi.

 

Caut? tu succesul pentru c? el nu te va c?uta niciodat?.

 

Succesul nu are nevoie decât de o adres?.

 

O lacrim? poate îneca succesul sau poate fi pic?tura d?t?toare de via??.

 

Share and Enjoy:

CommentsLeave a Reply
(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X